Megszállott, nagyon csípem :)

C64 - LukHash :slight_smile:

Vagy itt egy másik tőle
SUPREMACY / OVERLORD (1990) :skull: - C64 REMIX [LukHash]

Hát igen, a 8 bit az 8 bit. :slight_smile:

1 Like

This topic was automatically closed 60 days after the last reply. New replies are no longer allowed.